پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

شاخص های کلیدی عملکرد در کسب و کار

شاخص کلیدی عملکرد
شاخص کلیدی عملکرد

در این بخش تلاش دارید با معرفی شاخص های کیفی عملکرد در کسب و کار ها و بخصوص کسب و کار های دیجیتال نظیر ( بازاریابی، فروش، بازاریابی دیجیتال، سئو، ایکیل مارکتینگ، مالی، برنامه نویسی و حتی مراکز تماس و غیره) تلاش کنیم معیار های دقیق ارزیابی عکلکرد سازمانها و واحد های داخلی سازمان در سطح بین الملیی را تعریف نموده و شافا سازی خوبی در این مورد داشته باشیم.

نرخ تبدیل ترافیک وبسایت به لید (یا نسبت ترافیک به لید)

ترافیک وبسایت مهمترین فاکتوری است که هر روز چک می شود. لیدهای ایجاد شده از سایت و تعریف نرخ تبدیل ترافیک وبسایت به لید را در متریک های دیجیتال مارکتینگ ما بخوانید.
ادامه مطلب ...