پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

شاخص های کلیدی عملکرد در کسب و کار

شاخص کلیدی عملکرد
شاخص کلیدی عملکرد

در این بخش تلاش دارید با معرفی شاخص های کیفی عملکرد در کسب و کار ها و بخصوص کسب و کار های دیجیتال نظیر ( بازاریابی، فروش، بازاریابی دیجیتال، سئو، ایکیل مارکتینگ، مالی، برنامه نویسی و حتی مراکز تماس و غیره) تلاش کنیم معیار های دقیق ارزیابی عکلکرد سازمانها و واحد های داخلی سازمان در سطح بین الملیی را تعریف نموده و شافا سازی خوبی در این مورد داشته باشیم.