پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

Landing Page ها

Landing Page چیست؟

اصولا landing Page به صفحه ای گفته میشود که کاربر بدون هیچگونه جستجویی ، محتوای مورد نظر خود را در سایت شما پیدا کند ، به عبارتی دیگر توجه کاربران را به محتوای مورد نظر خود که آنها به خاطر آن وارد سایت شما شده اند را جلب کنید . می توانیم…
ادامه مطلب ...