پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

تجربه کاربری

پنج تاثیر فضای سفید بر تجربه کاربر

فضای سفید یا whitespace، به یکی از عناصر محبوب، در طراحی وب سایت ها و بهبود تجربه کاربری تبدیل شده است. این عبارت، اولین بار از طراحی های چاپی ناشی شده و به معنای "عدم وجود متن یا تصویر" است. اما فضای سفید، بسیار فراتر از فضای خالی محسوب می…
ادامه مطلب ...

مرغ و تخم مرغ در تجربه کاربری

یکی از بزرگترین نقدهایی که در مورد فرآیند سئو وجود دارد، این است که سئو، کاملا خود مختار عمل می کند – یعنی، وب سایت ها، را طوری دستکاری می کنند تا ظاهری داشته باشند که موتورهای جست و جو، دوست دارند ببینند. متخصصین سئو، توجهی به فواید تجربه…
ادامه مطلب ...