پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال

هزینه به ازای کسب نتیجه

این فاکتور میزان پول و سرمایه ای را که برای تبدیل صرف شده و یا می خواهیم صرف کنیم را مشخص می کند.

0 1,760

این فاکتور میزان پول و سرمایه ای را که برای تبدیل صرف شده و یا می خواهیم صرف کنیم را مشخص می کند.

بررسی اجمالی CPA

معیار هزینه به ازای کسب نتیجه یا CPA مشخص می کند که یک شرکت چقدر هزینه برای ایجاد تبدیل از طریق کارهایی مثل دانلود مقالات یا عضویت در سایت، صرف می کند.

فرمول

هزینه صرف شده برای تبدیل بازدید کننده به معیار هدف تقسیم بر تعداد کل تبدیل ها

فرکانس گزارشگیری

ماهیانه

مثالی از هدف KPI

۹۰ هزار تومن به ازای هر کسب نتیجه

مخاطب

مدیر بازاریابی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.