پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال

رتبه بندی برترین وبسایت های ایران بر اساس رتبه الکسا در بهار ۱۳۹۷

100 سایت برتر و پر ترافیک در ایران

1 7,566

در این گزارش رتبه بندی ۲۵۰ وبسایت ایرانی بر اساس رتبه الکسا مشخص شده اند. این گزارش در بهار ۱۳۹۷ تهیه شده و هر سه ماه گزارش جدید ارائه خواهد شد.

رتبه بندی وبسایت های ایرانی بر اساس الکسا

۱
Google.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۷:۱۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۶٫۸۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۵۸۱,۷۴۱

۲
Aparat.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۲۷
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۹۹
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۶٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۶۳,۲۰۹

۳
Digikala.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۹:۴۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۷٫۵۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۱٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۳,۷۰۱

۴
Varzesh3.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۸:۱۵
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۶٫۰۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۰٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۸,۷۰۹

۵
Yahoo.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۵۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۴۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۷٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۶۸۰,۶۳۸

۶
Wikipedia.org

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۱۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۲۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶۷٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۹۲۸,۷۷۶

۷
Instagram.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۴۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۱۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۳٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۹۱۷,۱۲۹

۸
Shaparak.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۰٫۰۸۳۳۳۳۳۳۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۸۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۰٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۷۱

۹
Divar.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱۲:۰۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱۰٫۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۶٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۵۴۸

۱۰
Namnak.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۷۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶۳٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۸,۲۶۲

۱۱
Telewebion.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۴۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۳۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۸٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۹۷۳

۱۲
Beytoote.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۳۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۹۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶۰٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۹,۸۳۰

۱۳
Namasha.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت: ۳:۵۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر: ۳٫۲۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو: ۶۱٫۲۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت: ۸,۵۵۸

۱۴
Ninisite.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۴۷
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۰۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۸٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۷۸۵

۱۵
Blogfa.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۰۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۳٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲۷۷,۵۵۹

۱۶
Bankmellat.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱۰:۱۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۵٫۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۲٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۰۴۶

۱۷
Yjc.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۳۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۴۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۰٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۷,۷۶۷

۱۸
Bamilo.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۳۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۵٫۲۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۶٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۷۵۷

۱۹
Jamnews.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۴۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۱۹
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۳٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۱۷۹

۲۰
Farsnews.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۷:۱۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۲۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۵٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳۰,۲۶۶

۲۱
Tebyan.net

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۵٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴۱,۴۶۲

۲۲
Isna.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱۳:۲۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۸۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۲٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۷,۶۶۷

۲۳
Sanjesh.org

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۴۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۳۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۱٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۱,۶۷۱

۲۴
P30download.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۵۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۵۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۶٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۲,۱۵۳

۲۵
Setare.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۵۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶۰٫۲۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۹۶۶

۲۶
Stackoverflow.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۲۵
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۵۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۷۴٫۲۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷۱,۵۰۶

۲۷
Bmi.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۴۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۱۹
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۱٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۲۶۴

۲۸
Tabnak.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۰۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۲۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۷٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۴,۱۷۳

۲۹
Sheypoor.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۸:۲۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۷٫۵۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۰٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷۳۱

۳۰
Film2movie.us

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۲۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۴۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۳٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۸۸

۳۱
Linkedin.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۱۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۷۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۸٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۹۲۹,۷۲۲

۳۲
Tarafdari.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۷:۴۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۵٫۹۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۷٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۵۹۱

۳۳
Tamin.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۹:۳۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۵٫۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۴٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۶۹۲

۳۴
Tgju.org

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۳۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۴٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۰۷۵

۳۵
Irib.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱۷:۴۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱۱٫۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۸٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۸,۲۸۶

۳۶
Filimo.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۳۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۶٫۶۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۱٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۳۵۶

۳۷
Asriran.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۰۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۳۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۰٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۴,۷۶۸

۳۸
Bama.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت: ۹:۱۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر: ۱۰٫۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو: ۳۲٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت: ۵۵۵

۳۹
Soft98.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۰۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۴۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۰٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۴۳۰

۴۰
Tasnimnews.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۱۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۷٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۶,۹۴۷

۴۱
Shahrekhabar.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۲۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۶٫۰۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۲٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۶۹۲

۴۲
Zoomit.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۵۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۶٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۵۵۷

۴۳
Mehrnews.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱۱:۰۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۰٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۶,۸۴۶

۴۴
Blog.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۳۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۹۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۰٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳۸,۸۱۴

۴۵
Youtube.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۸:۳۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۷۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۶٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۷۲۲,۴۸۲

۴۶
Microsoft.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۵۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۳۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۵٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۵۴۱,۴۰۶

۴۷
Khabaronline.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۸:۱۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۵۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۷٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۲,۷۰۴

۴۸
Salamdl.info

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۲۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۵۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۹٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴۲۵

۴۹
Github.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۵۵
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۶۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۲٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۹۶,۷۹۲

۵۰
Hamgardi.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۳۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۷۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۳٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۰۶۳

۵۱
Manofile.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۵۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴٫۲۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴۸

۵۲
Niniban.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۷۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۵٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۸,۴۶۹

۵۳
Tamasha.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۴۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۳۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۰٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۲۷۱

۵۴
Rokna.net

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۳۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۹۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۰٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۰۶۷

۵۵
Medu.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۷:۵۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۵٫۰۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۷٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۸,۵۹۹

۵۶
Mashreghnews.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۱۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۶۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۴٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۸,۵۲۱

۵۷
Eghtesadnews.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۷
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۶۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۰٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۹۲۸

۵۸
Whatsapp.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۳۷
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۲۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۳٫۲۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۴,۴۳۷

۵۹
۹۰tv.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۱۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۱۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۲٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۴۶۸

۶۰
Bartarinha.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۳۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۸۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۷٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۸,۴۲۳

۶۱
Donya-e-eqtesad.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۳۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۶۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۵٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷,۸۷۳

۶۲
Asiatech.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۵۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۶٫۵۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۰٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۸۲۹

۶۳
Picofile.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۵
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۱۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۳٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۶۰,۹۶۹

۶۴
Afkarnews.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۰۷
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۴۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷۴۵

۶۵
Time.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۰۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۲٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲,۰۴۶

۶۶
Modiseh.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۳۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۲۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۵٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۳۲۸

۶۷
Zarpop.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۰:۴۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۹۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴۸

۶۸
Bing.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۳۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۱۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۹۳,۶۶۰

۶۹
Arga-mag.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۰۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۶۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶۲٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۶۱۰

۷۰
Mihanblog.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۵۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۵۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۰٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴۲,۷۳۸

۷۱
Sarzamindownload.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۰۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۸۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۸٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۸۷۹

۷۲
Cafebazaar.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۵۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۸۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۴٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳,۵۶۷

۷۳
Kanoon.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۳۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۷۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۴٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۵۸۲

۷۴
Peyvandha.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱:۱۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۰۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۰٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۱۵۶

۷۵
Shatel.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۱۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۸۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۳٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷۲۹

۷۶
Ut.ac.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۲۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۵۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۳٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۱,۶۴۳

۷۷
Subf2m.co

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۰۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۵۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۵۵۴

۷۸
Msn.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۵۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۵۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۷۴,۳۰۱

۷۹
Dibamoviez.pw

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۱۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۵٫۸۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۰٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۷

۸۰
Mellati.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۰:۲۸
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۳۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۹

۸۱
Fararu.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۵۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۸۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۰٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷,۰۵۷

۸۲
Tehran.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۳۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۰۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۶٫۰۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۵,۴۰۸

۸۳
Seemorgh.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۱۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۳۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۴٫۲۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۶,۲۷۷

۸۴
Amazonaws.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۱۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۰۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۰٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۳۵,۵۸۹

۸۵
Jabeh.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۸۳
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۰٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۳۲۸

۸۶
W3schools.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۷:۲۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۴۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۹٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۳۸,۴۳۸

۸۷
Abadis.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۰۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۶٫۸۹
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۵٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۶۱۷

۸۸
Zarinpal.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۰۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۴۹
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۶٫۶۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲۰۴

۸۹
Tci.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۶:۲۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۹۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۵٫۱۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۷۴۳

۹۰
Irna.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۱۰:۱۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۶۶
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۶٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۵,۷۳۳

۹۱
E-estekhdam.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۱۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۶۹
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۳۹٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۹۹۷

۹۲
Entekhab.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۵:۱۲
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۷
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۳٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۴,۴۶۰

۹۳
Iranjib.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۴:۲۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۷۱
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲۴٫۵۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۵۹۸

۹۴
Telegram.org

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۵۱
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۲۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۰٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۵۶۶

۹۵
Bpi.ir

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۷:۳۹
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۳۸
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۷٫۸۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۷۰۹

۹۶
Opizo.me

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۲۴
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۴٫۰۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۲٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱۷۱

۹۷
Uptvs.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۰۷
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۳۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۵۱٫۷۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۱,۸۹۴

۹۸
Uploadboy.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۲۰
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۲٫۷۲
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱٫۹۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۹,۱۵۵

۹۹
Parsonline.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۳:۴۳
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۳٫۸۵
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۱۳٫۴۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۵۰,۸۹۰

۱۰۰
Blogsky.com

 • متوسط زمان باقی ماندن در وبسایت : ۲:۱۶
 • متوسط بازدید روزانه توسط یک کاربر : ۱٫۹۴
 • درصد ترافیک ورودی از موتور جستجو : ۴۹٫۳۰%
 • تعداد لینک داده شده به وبسایت : ۲۸,۷۱۳
1 نظر
 1. ابراهیم دبیری می گوید

  جایگاه stackowerflow خیلی جالبه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 3 =