webbranding

میانگین امتیاز لید

میانگین امتیاز لید
میانگین امتیاز لید = مجموع امتیاز همه لیدها طی یک دوره زمانی مشخص (روز، هفته، ماه، غیره) تقسیم بر تعداد کل روزهای آن دوره

تعریف میانگین امتیاز لید

امتیاز دهی به لیدها یا فرایندِِ ارزیابی کیفیت لیدهای بازاریابی و فروش بر اساس یکسری ضوابط و اهداف مشخص صورت می گیرد. این ضوابط و اهداف ممکن است بر اساس جمعیت شناسی، رفتار خریدار و یا فعالیت های کاربران تعیین گردد و معمولا بر اساس ویژگی های مشتریان فعلی مشخص می شود.

میانگین امتیاز یک لید
میانگین امتیاز یک لید

امتیاز دهی به لیدها برای کسب و کارهایی که بخش بزرگی از  بودجه بازاریابی و فروششان را برای تولید و دنبال کردن لیدها صرف می کنند، بسیار مهم است و می توان با تمرکز بر اقداماتی مثل خرید رسانه های موثر در  بازاریابی و کارهایی که نرخ تبدیل را افزایش دهند، باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها شود.

میانگین امتیاز لید در واقع یک ارزیابی تجمعی از لیدهای ایجاد شده طی یک دوره زمانی مشخص است.

وقتی که معیاری برای ارزیابی میانگین امتیاز لیدها تعیین کردید، لازم است فرایندهایی برای نظارت بر این معیار و سایر KPIهای بازاریابی دیجیتال داشته باشید. استفاده از داشبوردها برای این کار می تواند حیاتی باشد.
داغ ترین مقالات
دیدگاهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اشتراک گــذاری

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin