پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

شاخص های کلیدی عملکرد در سئو یا SEO KPI s

یکی از دغدغه های هر روزه کارشناسان دیجیتال مارکتینگ و مهمتر از آن مدیران عاملی که هر نحوی با این کارشناسان و به خصوص کارشناسان سئو در تقابل هستند تعیین معیار و متریک های مشخصی برای اندازه گیری میزان موفقیت پروژه های سئو است.

اینجا سعی می کنیم متریک ها و معیار هایی به روز را برای شما بازگو کنیم تا با استفاده از آن بتوانید بهترین سنجه را بر عملکرد این تیم شاید کمی ناشناس را بهبود بخشید، فعالیت های آنها که گاها فقط باجواب “من کارم را انجام داده ام” را کنترل کنید و با دانش و آگاهی به پیشبرد تجارت خود کمک نمایید. این KPI ها همگی جهانی و همگی بر اساس معیار های بین المللی و قابلیت فهم برای همه تعریف شده است.

معیارها و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) سئو، توسط تیم بازاریابی برای ارزیابی وضعیت وبسایت در موتورهای جستجو مورد استفاده قرار می گیرند. بهینه سازی برای موتورهای جستجو یکی از وظایف مهم هر تیم بازاریابی است.

برای این که تیم ها بتوانند تاثیر فعالیت هایشان را در بازاریابی موتورهای جستجو مشخص کنند باید معیارهای مربوط به سئو را ارزیابی کرده و هر ماه تغییرات مربوطه را نظارت و بررسی کنند. این تحلیل ها کمک می کنند که صفحاتی که عملکردشان از همه بهتر بوده، کلمات کلیدی که بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ تبدیل داشته و حوزه هایی از سایت که نیاز به بهینه سازی بیشتر دارند را مشخص کنید.