webbranding

برند

برندینگ
سید علی علیزاده

مقالات تخصصی برند سازی اینترنتی را از امروز بهتر و حرفه ای تر خواهید خواند

چند روز پیش برای شروع کاری بازاریابی اینترنتی یک گروه قوی در ایران در محل دفتر ایشان بودم. شروع که به صحبت کردیم از شبکه های اجتماعی برای من گفت و گفتند که تیم قبلی آگاهی مردم از برند ایشان در شبکه های اجتماعی را به خوبی بالا برده است ولی…

ادامه مطلب ...

برندینگ چیست؟

http://webbranding.org/wp-content/uploads/2014/12/what_is_branding.mp4 حتما تا به حال واژه برندینگ را شنیده اید ، شاید هم تعریفات متعددی از آن را شنیده

ادامه مطلب ...