webbranding

دیجیتال برندینگ

کالا ها در جدال برندینگ

چند وقتی است مشغول کار بر روی یک پروژه بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای یک شرکت واسطه ای با کالایی CPG بودم. برنامه ریزی برای شبکه های اجتماعی این شرکت بسیار سخت بود و با بازاری سخت طرف حساب بودم.

ادامه مطلب ...
ایران خودرو در شبکه های اجتماعی
سید علی علیزاده

کمی اجتماعی تر

در قسمت قبلی سعی کردم دورنمایی از برند سازی اینترنتی را برای شما تشریح کنم و در این قسمت سعی دارم کمی جلوتر رفته و بعد از چند تعریف سری به شبکه های اجتماعی بزنیم و آن را بررسی نماییم.

ادامه مطلب ...
برندینگ
سید علی علیزاده

مقالات تخصصی برند سازی اینترنتی را از امروز بهتر و حرفه ای تر خواهید خواند

چند روز پیش برای شروع کاری بازاریابی اینترنتی یک گروه قوی در ایران در محل دفتر ایشان بودم. شروع که به صحبت کردیم از شبکه های اجتماعی برای من گفت و گفتند که تیم قبلی آگاهی مردم از برند ایشان در شبکه های اجتماعی را به خوبی بالا برده است ولی…

ادامه مطلب ...