پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

تبلیغات دیجیتال

رزونامه و رسانه های چاپی در حال مرگ هستند و تبلیغات ATL دیگر بازدهی قبلی را ندارند. دنیای تبلیغات فقط به سمت تبلیغات دیجیتال می رود و این یک واقعیت است که دنیای تبلیغات رنگ عوض کرده است. دنیا به سمت تبلیغات اینترنتی و آنلاین حرکت کرده است. این حرکت عجیب نیست و سیر تکاملی 10 سال آینده رسانه های تبلیغات است. تبلیغات دیجیتال در حال به روز شدن هستند. اگر مطالعه تبلیغات و راهکار های تبلیغاتی روز را یک ماه کنار بگذارید شاید راحت بتوان گفت که مدت ها از رقبا عقب می افتید.