پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

مدیریت ارتباط با مشتری

جمع آوری و تحلیل اطلاعات مشتریان در جهت بهبود عملکردهای سازمان امر کوچکی نیست و مدیریت ارتباط با مشتری در وب فرای تصور ماست.

شش راه برای بهره بردن از مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی

اهمیت رشد رسانه های اجتماعی و دیگر فعالیت هایی که با مشتریان ارتباط دارد، منجر به ایجاد موج جدیدی در دنیای نرم افزار شده است: مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی یا SCRM یا Social CRM