پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور برچسب

موبایل

بیست نکته جالب در مورد وب سایت ها و کاربران موبایل

20 مسئله که کاربران از نسخه موبایل سایت شما انتظار دارند هنوز نتوانسته اید وب سایت خود را برای موبایل، بهینه سازی کنید؟ یا بدتر، هنوز کار خود را شروع نکرده و حتی نمی دانید کار را از کجا، شروع کنید؟ من امروز شما را راهنمایی می کنم تا بیشتر…