پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور برچسب

صفحه فرود

مفاهیم صفحه لندینگ و تست A/B

مثل هر حرفه و تجارت دیگر، بازاریابی اینترنتی نیز اصطلاحات و مفاهیم خاص خود را دارد. خیلی از ما با این مفاهیم کار کرده و آشنا هستیم اما ممکن وقتی می‌خواهیم این اصطلاحات را به فارسی برگردانیم، با توجه به ذهنیت‌ها، از معادل‌های گوناگونی…