پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور برچسب

ایده

پیدا کردن ایده های تجاری جدید در زندگی روزمره

پیدا کردن ایده های جدید اصلا سخت نیست. مشغل مطالعه خاطرات آقای بوینتون در وب سایت entrepreneur  بودم. مقاله بسیار جالبی بود و سعی می کنم نوشته های عالی آن رابرای شما ترجمه و تجربیات خود را با آن ترکیب و یادداشتی به نسبت بهتر برای تهییه…