webbranding

مقایسه و رده بندی ۱۰۰ برند بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۷

سال ۲۰۱۷ سال شگفتی سازی در برند های بزرگ دنیا نبود ولی آمازون، فیس بوک، آدیداس و ادوبی به همراه هوآوی سرعت پیشرفت بزرگی از خود نشان داده اند. اگر این آمار را تحلیل کنید قاعدتا نتایج بهتر را خود شما استنتاج خواهید نمود.

برندینگ اپل

شماره: 01

۳%+
۱۸۴,۱۵۴$m

شماره: 02

۶%+
۱۴۱,۷۰۳$m

شماره: 03

۱۰%+
۷۹,۹۹۹$m

شماره: 04

۵%-
۶۹,۷۳۳$m

شماره: 05

۲۹%+
۶۴,۷۹۶$m

شماره: 06

۹%+
۵۶,۲۴۹$m

شماره: 07

۶%-
۵۰,۲۹۱$m

شماره: 08

۴۸%+
۴۸,۱۸۸$m

شماره: 09

۱۰%+
۴۷,۸۲۹$m

شماره: 10

۱۱%-
۴۶,۸۲۹$m

شماره: 11

۳%+
۴۴,۲۰۸$m

شماره: 12

۵%+
۴۱,۵۳۳$m

شماره: 13

۰%+
۴۱,۵۲۱$m

شماره: 14

۵%+
۴۰,۷۷۲$m

شماره: 15

۷%+
۳۹,۴۵۹$m

شماره: 16

۳%+
۳۱,۹۳۰$m

شماره: 17

۳%+
۲۷,۴۶۶$m

شماره: 18

۸%+
۲۷,۰۲۱$m

شماره: 19

۴%-
۲۲,۹۱۹$m

شماره: 20

۳%+
۲۲,۶۹۶$m

شماره: 21

۶%+
۲۲,۶۳۵$m

شماره: 22

۱%+
۲۰,۴۹۱$m

شماره: 23

۱۰%-
۲۰,۴۸۸$m

شماره: 24

۱۱%+
۱۸,۵۷۳$m

شماره: 25

۴%+
۱۸,۴۷۲$m

شماره: 26

۹%-
۱۸,۲۰۰$m

شماره: 27

۳%-
۱۷,۷۸۷$m

شماره: 28

۲%+
۱۶,۴۱۶$m

شماره: 29

۷%+
۱۶,۳۸۷$m

شماره: 30

۱۱%+
۱۵,۷۴۹$m

شماره: 31

۲%+
۱۵,۳۷۵$m

شماره: 32

۱۱%+
۱۴,۲۱۰$m

شماره: 33

۵%+
۱۳,۶۴۳$m

شماره: 34

۱%+
۱۳,۲۲۴$m

شماره: 35

۵%+
۱۳,۱۹۳$m

شماره: 36

۱%+
۱۲,۶۶۱$m

شماره: 37

۴%+
۱۲,۴۷۱$m

شماره: 38

۲%+
۱۲,۰۲۳$m

شماره: 39

۴%+
۱۱,۵۳۴$m

شماره: 40

۱%+
۱۱,۵۲۲$m

شماره: 41

۲%+
۱۱,۵۱۹$m

شماره: 42

۵%+
۱۱,۰۷۳$m

شماره: 43

۶%-
۱۰,۹۷۲$m

شماره: 44

۱۶%+
۱۰,۸۶۴$m

شماره: 45

۲%-
۱۰,۶۷۴$m

شماره: 46

۳%+
۱۰,۵۹۹$m

شماره: 47

۶%+
۱۰,۰۵۹$m

شماره: 48

۶%+
۹,۹۸۲$m

شماره: 49

۶%+
۹,۹۶۹$m

شماره: 50

۱۲%-
۹,۷۸۸$m

شماره: 51

۶%+
۹,۹۶۹$m

شماره: 52

۱۲%-
۹,۷۸۸$m

شماره: 53

۸%-
۹,۵۴۱$m

شماره: 54

۱%+
۹,۳۲۲$m

شماره: 55

۱۷%+
۹,۲۱۶$m

شماره: 56

۱۹%+
۹,۰۶۰$m

شماره: 57

۱۹%-
۸,۹۵۱$m

شماره: 58

۹%+
۸,۹۴۷$m

شماره: 59

۰%+
۸,۷۲۸$m

شماره: 60

۱۶%+
۸,۷۰۴$m

شماره: 61

۲%+
۸,۴۷۴$m

شماره: 62

۱%-
۸,۳۲۵$m

شماره: 63

۱۴%+
۸,۲۰۵$m

شماره: 64

۱%+
۷,۸۱۵$m

شماره: 65

۲%-
۷,۵۴۷$m

شماره: 66

۴%+
۷,۱۰۰$m

شماره: 67

۵%+
۷,۰۲۴$m

شماره: 68

۸%+
۶,۷۰۲$m

شماره: 69

۶%+
۶,۶۸۳$m

شماره: 70

۱۴%+
۶,۶۷۶$m

شماره: 71

۱۱%+
۶,۳۵۰$m

شماره: 72

۱۲%+
۶,۲۵۵$m

شماره: 73

۷%+
۶,۰۹۵$m

شماره: 74

۴%+
۶,۰۴۱$m

شماره: 75

۶%-
۵,۹۸۳$m

شماره: 76

۰%+
۵,۷۱۵$m

شماره: 77

۳%+
۵,۶۷۱$m

شماره: 78

new
۵,۵۹۲$m

شماره: 79

۹%-
۵,۴۱۱$m

شماره: 80

۱۲%+
۵,۴۰۸$m

شماره: 81

۶%-
۵,۳۹۴$m

شماره: 82

۳%+
۳%+

شماره: 83

۷%-
۵,۳۱۳$m

شماره: 84

new
۵,۲۲۴$m

شماره: 85

۱%+
۵,۱۸۱$m

شماره: 86

۴%-
۵,۱۳۵$m

شماره: 87

۳%+
۵,۱۱۴$m

شماره: 88

new
۴,۸۷۶$m

شماره: 89

۱۰%-
۴,۸۶۸$m

شماره: 90

۶%-
۴,۸۴۲$m

شماره: 91

۵%+
۴,۸۲۳$m

شماره: 92

۱%-
۴,۷۸۳$m

شماره: 93

۶%+
۴,۷۷۶$m

شماره: 94

۱۴%-
۴,۷۱۶$m

شماره: 95

۷%-
۴,۵۸۷$m

شماره: 96

۲%+
۴,۴۰۵$m

شماره: 97

۱%+
۴,۲۸۸$m

شماره: 98

۰%+
۴,۰۰۹$m

شماره: 99

۳%-
۴,۰۰۶$m

شماره: 100

۱%-
۴,۰۰۴$m