webbranding

مقایسه و رده بندی ۱۰۰ برند بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۸

سال ۲۰۱۸ سال شگفتی سازی در برند های بزرگ دنیا نبود ولی آمازون، آدیداس و ادوبی به همراه جنرال موتورز سرعت پیشرفت زیادی از خود نشان داده اند. اگر این آمار را تحلیل کنید قاعدتا نتایج بهتر را خود شما استنتاج خواهید نمود.

برای اینکه بدانید این لیست بر اساس چه معیارهایی تهیه شده، روش سنجش ارزش برند را مطالعه کنید.

برندینگ اپل

شماره: 01

۱۶%+
۲۱۴,۴۸۰$m

شماره: 02

۱۰%+
۱۵۵,۵۰۶$m

شماره: 03

۵۶%+
۱۰۰,۷۶۴$m

شماره: 04

۱۶%+
۹۲,۷۱۵$m

شماره: 05

۵%-
۶۶,۳۴۱$m

شماره: 06

۶%+
۵۹,۸۹۰$m

شماره: 07

۶%+
۵۳,۴۰۴$m

شماره: 08

۲%+
۴۸,۶۰۱$m

شماره: 09

۶%-
۴۵,۱۶۸$m

شماره: 10

۵%+
۴۳,۴۱۷$m

شماره: 11

۱۰%+
۴۳,۲۹۳$m

شماره: 12

۸%-
۴۲,۹۷۲$m

شماره: 13

۱%-
۴۱,۰۰۶$m

شماره: 14

۲%-
۳۹,۸۷۴$m

شماره: 15

۸%+
۳۴,۵۷۵$m

شماره: 16

۲۶%-
۳۲,۷۵۷$m

شماره: 17

۱۱%+
۳۰,۱۲۰$m

شماره: 18

۲۳%+
۲۸,۱۵۲$m

شماره: 19

۵%-
۲۶,۱۵۳$m

شماره: 20

۴%+
۲۳,۶۸۲$m

شماره: 21

۱%+
۲۲,۸۸۵$m

شماره: 22

۲%+
۲۰,۷۹۸$m

شماره: 23

New
۲۰,۲۶۵$m

شماره: 24

۸%+
۱۹,۱۳۹$m

شماره: 25

۵%-
۱۷,۷۱۲$m

شماره: 26

۱۲%+
۱۷,۵۶۷$m

شماره: 27

۵%-
۱۷,۴۵۸$m

شماره: 28

۷%-
۱۶,۸۶۴$m

شماره: 29

۳%+
۱۶,۸۴۹$m

شماره:30

۱۸%-
۱۶,۸۲۶$m

شماره: 31

۱%+
۱۶,۶۱۷$m

شماره: 32

۱۵%+
۱۶,۳۷۲$m

شماره: 33

۲%+
۱۵,۶۲۷$m

شماره: 34

۱۴%+
۱۴,۲۱۴$m

شماره: 35

۳%+
۱۳,۹۹۵$m

شماره: 36

3%+
۱۳,۵۳۵$m

شماره: 37

۳%+
۱۳,۰۵۳$m

شماره: 38

۲%-
۱۳,۰۱۷$m

شماره: 39

۳۰%+
۱۲,۴۹۲$m

شماره: 40

۶%+
۱۲,۲۱۳$m

شماره: 41

۶%+
۱۲,۲۰۱$m

شماره: 42

۱%+
۱۲,۱۸۷$m

شماره: 43

۵%+
۱۲,۱۰۴$m

شماره: 44

۸%+
۱۲,۱۰۴$m

شماره: 45

۹%+
۱۱,۵۷۷$m

شماره: 46

۶%+
۱۱,۲۰۸$m

شماره: 47

۰%+
۱۱,۱۱۸$m

شماره: 48

۴%+
۱۱,۱۰۲$m

شماره: 49

۸%+
۱۰,۸۲۱$m

شماره: 50

۱۷%+
۱۰,۷۷۲$m

شماره: 51

۱۹%+
۱۰,۷۴۸$m

شماره: 52

۶%+
۱۰,۷۰۷$m

شماره: 53

۳%-
۱۰,۶۳۴$m

شماره: 54

۹%+
۱۰,۴۳۳$m

شماره: 55

۶%+
۱۰,۳۸۰$m

شماره: 56

۱%+
۱۰,۱۳۲$m

شماره: 57

۱۰%-
۹,۶۱۵$m

شماره: 58

۲%+
۹,۵۳۳$m

شماره: 59

۱۰%+
۹,۳۱۶$m

شماره: 60

۲%+
۹,۱۰۴$m

شماره: 61

۱۵%+
۹,۰۲۱$m

شماره: 62

۲%+
۸,۹۳۸$m

شماره: 63

۷%+
۸,۸۰۲$m

شماره: 64

۴%+
۸,۶۵۹$m

شماره: 65

۹%-
۸,۱۵۷$m

شماره: 66

۴۵%+
۸,۱۱۱$m

شماره: 67

۱%+
۷,۶۴۶$m

شماره: 68

۱۴%+
۷,۵۷۸$m

شماره: 69

۱۳%+
۷,۵۴۷$m

شماره: 70

۱۹%+
۷,۵۴۵$m

شماره: 71

۴%+
۶,۹۲۵$m

شماره: 72

۱۰%+
۶,۸۹۰$m

شماره: 73

۲۲%+
۶,۶۲۱$m

شماره: 74

۷%-
۶,۵۳۳$m

شماره: 75

۲۳%+
۶,۴۳۲$m

شماره: 76

۵%+
۶,۲۹۳$m

شماره: 77

۳%+
۶,۲۳۱$m

شماره: 78

۲%+
۶,۲۲۱$m

شماره: 79

۳%+
۵,۸۸۱$m

شماره: 80

۱۸%+
۵,۷۶۰$m

شماره: 81

۶%+
۵,۷۵۵$m

شماره: 82

۱۸%+
۵,۷۳۰$m

شماره: 83

۵%+
۵,۶۴۲$m

شماره: 84

۶%+
۵,۶۴۱$m

شماره: 85

۱۶%+
۵,۵۱۷$m

شماره: 86

۴%-
۵,۱۳۵$m

شماره: 87

۳%+
۵,۱۱۴$m

شماره: 88

new
۴,۸۷۶$m

شماره: 89

۱۰%-
۴,۸۶۸$m

شماره: 90

۶%-
۴,۸۴۲$m

شماره: 91

۱۴%+
۵,۲۲۳$m

شماره: 92

NEW
۵,۱۷۶$m

شماره: 93

۹%-
۵,۱۶۱$m

شماره: 94

۳%-
۴,۹۸۹$m

شماره: 95

۲%+
۴,۸۱۲$m

شماره: 96

۲%-
۴,۷۳۳$m

شماره: 97

۷%+
۴,۷۳۱$m

شماره: 98

NEW
۴,۷۲۲$m

شماره: 99

NEW
۴,۶۹۶$m

شماره: 100

new
۴,۲۱۴$m