پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال
مرور رده

برنامه ریزی بازاریابی و تجارت

چطور از روند رو به سقوط شرکت جلوگیری کنیم

بسیاری از شرکت ها در یک روند بدون رشد گیر کرده و هزینه های آنها بدون بازدهی تلف می شود.  در این مقاله نشان داده می شود که چطور تمرکز کردن برای مشتریان مناسب می تواند باعث شروع دوباره روند رو به رشد شود.‌