پایگاه علمی پژوهشی بازاریابی و برند سازی دیجیتال

مشاوره بازاریابی و فروش

این صفحه در دست تولید می باشد.

یکی از خدمات ما در در وب برندینگ به طور حتم مشاوره بازارابی و مشاوره فروش است. فعلا این خدمات به صورت بسیار محدود انجام می پذیرد و برای آن نیاز به جلسات حضورزی می باشد.

تجارب بزرگ ما در تجارت الکترونیک ایران مثال زدنی است و می توان با تکیه بر آن بهترین راهکار های بازرایابی دیجیتال را عرض داشت.